Fotball
Ski
Turn
Dans
Tennis
Orientering
Friluftsliv
Kre-aktivitet
Basistrening
Friidrett
I TUIL Aktivitetsskole tar vi sikte på å gi elevene et variert og allsidig aktivitetstilbud gjennom skoleåret. Periodeplaner vil vil lagt ut månedlig slik at foreldrene kan følge planene.
 
Alle elever skal få prøve seg i ulike idretter og aktiviteter, og det vil også bli rom for de som ønsker å utvikle seg innen "sin" idrett.
Vi rullerer aktiviteter hver 3. uke; de elevene som ikke ønsker å jobbe med den samme idretten hver dag vil tirsdager ha mulighet til å velge "gymlek" (nb: under forutsetning av nok deltakere).

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com