Fotball etter skoletid er et tilbud for elever i 5.-7. klasse 
som liker å spille fotball. Det er ingen krav til forkunnskaper eller talent, men elevene må ønske å lære mer om fotball og ønske å utvikle seg. I løpet av en sesong vil elevene lære bedre teknikk og taktikk og vi vil også være innom både trener- og dommerrollen.
Vi stiller med fotballfaglig utdannet trener, fokuserer på mestringsbasert læring og legger stor vekt på sosialisering og omsorg for hverandre.
Elevene vil få tilbud om leksehjelp før trening, samt frukt etter trening.
Tilbudet går mandag og onsdag i tidsrommet 14:30-17:00 og man velger selv hvor mange dager man ønsker å delta.
Pris: 
1 dag/uke: 600 kr/mnd
2 dager/uke: 950 kr/mnd
 

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com