Fotball etter skoletid er et tilbud for elever i 5.-7. klasse 
som liker å spille fotball. Det er ingen krav til forkunnskaper eller talent, men elevene må ønske å lære mer om fotball og ønske å utvikle seg. I løpet av en sesong vil elevene lære bedre teknikk og taktikk og vi vil også være innom både trener- og dommerrollen.
Vi stiller med fotballfaglig utdannet trener, fokuserer på mestringsbasert læring og legger stor vekt på sosialisering og omsorg for hverandre.
Elevene vil få tilbud om frukt etter trening.
Tilbudet går mandager i tidsrommet 14:30-16:00. Trener er tilgjengelig i hall mellom kl. 14:00 og 16:30.
Pris: 
500 kr/mnd. Mulighet for henting av taxi ved skoleslutt (120 kr/mnd) ved 5 eller flere deltakere fra samme skole.
 
NB: venteliste på tilbud. Send mail til rk@tuil.no for mer informasjon eller for å melde inn til venteliste

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com