Idrettsskole for ungdom starter opp høsten 2019
Dette er et tilbud for ungdom i 8.-10. klasse som liker å være i aktivitet, men ikke nødvendigvis driver med idrett daglig.
Utarbeiding av aktiviteter skjer i samarbeid med ungdommene, men det vil være minst 2 ulike aktiviteter i løpet av høstsemesteret (eksempelvis styrketrening og turn).
Fokuset i idrettskolen ligger på aktivitetens egenart og videreutvikling av ferdigheter, ikke på konkurranse.
Idrettsskolen vil settes opp på onsdager i tidsrommet 1430-1630. Fra 1330-1430 og 1630-1730 er det rom for lekser og sosialisering for de som ønsker.
Ønsker du mer informasjon om tilbudet? Kontakt oss på rk@tuil.no

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com