Det er ikke bevist at tidlig spesialisering gir bedre prestasjoner senere; det er derimot bevist at manglende allsidighet kan føre til frafall og derfor ønsker vi at alle barn skal få prøve ulike idretter og aktiviteter. I klubben tilbyr vi fotball, turn, friidrett og langrenn, men det vil også være mulighet til å prøve seg i andre aktiviteter og idretter. Periodeplan vil bli laget slik at foreldrene kan følge aktivitetene underveis.
Aktivitetsskole (AKS) er et alternativ til skolefritidsordning for barn i 1.- 5. klasse hvor fysisk aktivitet står i fokus; hos oss får barna oppleve treningsglede, mestring, allsidighet og ikke minst det å være sosial med andre på tvers av idrett og klasse.
Trygg – Utviklende – Inkluderende – Langsiktig
Disse verdiene videreføres i klubbens aktivitetsskole, hvor alle barn skal få lov å utvikle seg og føle mestring og idrettsglede på egne premisser. Alle barn skal føle at de blir ivaretatt og sett, både av trenere og jevnaldrende. Vi legger stor vekt på sosialisering og omsorg for hverandre i trygge omgivelser. Vårt langsiktige mål er å beholde flest mulig i aktivitet lengst mulig og på denne måten skape et grunnlag for aktivitet livet gjennom.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com