Periodeplaner vil her bli lagt ut månedlig slik at foreldre kan følge med på hva vi gjør på aktivitetsskolen
Periodeplan Oktober:
Idrett/Aktivitet: Ballspill
Fotball
Slåball
Tennis
Vi fokuserer på lagspill og basisferdigheter. Øye-hånd/fot-koordinasjon og kraft.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com